Sommerhusområder

Slagelse Kommune har i alt 19 registrerede sommerhusområ­der langs kysten ved Musholm Bugt, Agersø Sund, Basnæs Nor, Holsteinborg Nor og Karrebæksminde Bugt.

Sommerhusområderne udgør massive bebyggelser langs en stor del af kommunens kyststrækning med i alt ca. 5.000 sommerhuse.

Indsats, udfordring mv.
 • Hvad gælder for mig?

  Herunder er angivet, hvornår vi forventer at starte anlægsprojekter i sommerhusområderne. Årstallet viser også, hvornår du kan forvente at modtage påbud om tilslutning til spildevandskloak.

  Hvis dit område ikke fremgår af listen, er der pt. ingen planer om spildevandskloakering af dit sommerhus.

  • Knivkær Strand
   År 2020
   Spildevandskloakering

  • Stibjerg Huse
   År 2020
   Spildevandskloakering

  • Frølunde Fed
   År 2021-2023
   Spildevandskloakering

  • Agersø Strandgården
   År 2023
   Spildevandskloakering
 • Indsats i planperioden

  Det er politisk besluttet, at sommerhuskloakering skal fortsætte. Der vil derfor være fokus på anlægsprojekter i følgende sommerhusområder:

  • Frølunde Fed
  • Knivkær Strand
  • Stibjerg Huse
  • Agersø Strandgården
 • Udfordring

  Slagelse Kommune har fokus på kysterne. Både i forhold til at udvikle og markedsføre vores strande, men også i forhold til at forbedre vandkvaliteten og sikre servicefunktionerne i vores sommerhusområder for at kunne tiltrække flere turister.

  Kloakerede sommerhusområder

  I dag er de fleste sommerhusområder kloakeret.

  SK Forsyning har i perioden for den seneste spildevandsplan fortsat med at kloakere sommerhusområdet ved Musholm Bugt. Stillinge Strand er blevet kloakeret, og kloakeringen af Bildsø Strand afsluttes i 2019.

  Private løsninger

  De øvrige sommerhusområder har forskellige private løsninger som:

  • samletanke
  • nedsivningsanlæg
  • udledning via bundfældningstank eller lignende


  Mange af disse løsninger er ikke tidssvarende eller miljømæssigt forsvarlige.

  Ikke-kloakerede sommerhusområder
   

  • Frølunde Fed
  • Knivkær
  • Stigbjerg Huse
  • Klintegården
  • Vester Bøgebjerg
  • Agersø Strandgården


  Herudover er der en række sommerhuse, der ligger separat ved kysterne i Slagelse Kommune.