Landsbyer

I Slagelse Kommune udleder en række landsbyer urenset spildevand til kommunens vandløb.

Sammen med ejendomme i det åbne land er urenset spildevand med forurenende stoffer den primære årsag til manglende målopfyldelse i en række af kommunes vandløb.

Forurenende spildevandsudledning fra landsbyer skal reduceres mest muligt for at opfylde miljømålene for vandmiljøet.

Stor forskel på forhold

Der er stor forskel på forholdene for spildevand i kommunens mange landsbyer:

 • Nogle landsbyer er helt eller delvist kloakeret (spildevandkloakeret, separatkloakeret eller fælleskloakeret), og kloakkerne ejes af SK Forsyning. 
 • Nogle landsbyer har en form for privat fælles kloaksystem. 
 • Nogle landsbyer har private løsninger for den enkelte husstand.
Indsats, udfordring mv.
 • Hvad gælder for mig?

  I tidsplanen kan du se, hvornår det forventes, at de enkelte landsbyer kloakeres. Årstallet fortæller, hvornår du kan forvente at modtage påbud om tilslutning til kloak - hvis du bor i en landsby, hvor kloakken ikke ejes af SK Forsyning.

  En række landsbyer vil ikke blive kloakeret. De vil i stedet modtage påbud om at forbedre spildevandsrensningen som beskrevet for det åbne land. Det betyder, at grundejer selv skal stå for spildevandsløsningen.


  Fremgår din landsby ikke på tidsplanen, er der pt. enten ingen planer om at kloakere eller give påbud om at forbedre spildevandsrensningen.

  Tidsplan

  • Bildsø
   Kloakering af 8 ejendomme
   År 2023

  • Flakkebjerg Stationsby
   Pumpning til eller etablering af renseanlæg
   År 2021

  • Gerlev + Bavnebanke
   Renovering af kloak
   År 2022

  • Gl. Forlev
   Kloakering
   År 2021

  • Harrested Mark
   Åbent land – påbud om forbedret spildevandsrensning
   År 2019

  • Hejninge
   Kloakering
   År 2020

  • Hemmeshøj
   Renovering af gammelt kloakanlæg
   År 2022

  • Hyllested
   Renovering af kloak
   År 2019

  • Lundforlund
   Pumpning til eller etablering af renseanlæg
   År 2022

  • Nordrup
   Etablering af nyt biologisk renseanlæg
   År 2021

  • Næsby ved stranden
   Kloakering
   År 2020

  • Næsbyskov
   Åbent land – påbud om forbedret spildevandsrensning
   År 2019

  • Ollerup
   Åbent land – påbud om forbedret spildevandsrensning
   År 2019

  • Skørpinge
   Pumpning til renseanlæg
   År 2021

  • Sludstrup (Skalsbjerg)
   Kloakering
   År 2020

  • Snekkerup
   Pumpning til renseanlæg
   År 2020

  • Stude
   Pumpning til renseanlæg
   År 2022

  • Sønderup
   Etablering af nyt biologisk renseanlæg
   År 2020

  • Tystofte huse
   Åbent land – Påbud om forbedret spildevandsrensning
   År 2020

  • Tyvelse huse
   Åbent land – påbud om forbedret spildevandsrensning
   År 2019

  • Vollerup Gårde
   Åbent land – påbud om forbedret spildevandsrensning
   År 2019

  Kort

 • Indsats i planperioden

  Prioritering

  Tiltag i kommunens landsbyer er prioriteret ud fra behov og omkostningseffektivitet. Dvs. at der først tages hånd om de områder, der har de største problemer med driftssikkerhed og belastning af miljø.

  Bl.a. prioriteres landsbyer, som ligger i de områder, hvor der skal ske forbedret rensning af spildevand for at opfylde krav i vandområdeplanen.

  Kloakering af landsbyer

  I planens periode er det planlagt at kloakere 5 landsbyer fordelt over hele kommunen.

  Yderligere 7 landsbyer skal have koblet deres eksisterende kloaksystem på et tidssvarende renseanlæg via en transportledning.

  Kloakering vil ske i et omfang af 2-4 landsbyer pr. år.

  Påbud om forbedret rensning

  Nogle små landsbyer vil ikke blive kloakeret, men kan i stedet forvente at få påbud om at forbedre rensningen af spildevand som beskrevet for det åbne land.

  Allerede kloakerede landsbyer

  I allerede kloakerede landsbyer kan kloaknettet løbende udbygges ved byudvikling i henhold til kommuneplanen. Det gælder for en del af landsbyerne, hvor der er udlagt nye områder til bebyggelse i fremtiden.

  Derudover skal det eksisterende kloaknet i landsbyerne renoveres og udvides, så defekte og for små rør udskiftes og moderniseres.

  Spildevandssystemer uden regnvand

  Fremtidige nye kloakeringer i landsbyerne udføres som spildevandssystemer uden regnvand. Dvs. at grundejerne selv skal stå for håndtering af regnvand.

  For landsbyer med fællessystemer, hvor SK Forsyning ejer kloakkerne, vil det blive undersøgt, om frivillig udtræden fra regnvandsdelen kan være en løsning. Ved dette vil SK Forsyning delvist tilbagebetale tilslutningsbidraget.

 • Udfordring

  Ejendomme med ingen kloakering eller fælleskloakering kan være en betydelig kilde til forurening af vandmiljøet.

  Udledning af spildevand fra bysamfundene sker ofte i et eller flere samlede rør til det nærmeste vandløb. Det kan betyde meget dårlig vandkvalitet i vandløbet. Konsekvensen for et vandløb er, at der sker en betydelig tilførsel af organisk stof, ammoniak, fosfor og dannelse af iltfattige forhold, der følgende danner svovlbrinte.

  Udledning i vandløb kan også medføre uhygiejniske og uæstetiske forhold i form af slam, toiletpapir og lignende samt bakterier og vira.