Lokale billeder efter skybrud

Eksempler på oversvømmelser i Slagelse Kommune pga. klimaforandringer