Byer

I Slagelse Kommune er der ifølge kommuneplanen 3 købstæder og 14 byer, som alle i dag er kloakeret.

En del af kloakeringen i disse byer er fælleskloak, hvor spildevand og regnvand ledes til samme kloakledning.

Ved kraftige regnskyl bliver fælleskloakken fyldt, og det er derfor nødvendigt med overløb af urenset spildevand til kommunens vandløb. Denne forurening bidrager til manglende målopfyldelse i en række af vandløbene.

Overløb skal reduceres eller fjernes ved separatkloakering eller håndtering af regnvand på egen grund.

Indsats, udfordring mv.
 • Hvad gælder for mig?

  I tidsplanen kan du se, hvornår vi forventer, at fælleskloakerede områder skal separatkloakeres.

  Årstallet fortæller, hvornår du kan forvente at modtage påbud om tilslutning til regnvandskloak, hvis din ejendom skal separatkloakeres.  

  Fremgår dit område ikke af listen og kortet, er der pt. ingen planer om separatkloakering eller andre projekter - eller også er din ejendom allerede separatkloakeret.

  Tidsplan for Slagelse

  • Slagelse Sygehus
   Kloakseparering
   År 2022

  • Jasminkvarteret
   Kloakseparering
   År 2022

  • Danasvej/Thorvaldsensvej
   Kloakseparering
   År 2019

  • Jernbanegade
   Kloakseparering
   År 2019

  • Kierulffsvej
   Kloakseparering
   År 2024-2025

  • Fruegade, Slotsgade/Slotsalléen
   Kloakseparering
   År 2028-2027

  • Ingemannsvej
   Kloakseparering
   År 2028-2030

  • Klosterbanken, Sønderås, Garvergårdsvej, Østerås
   Kloakseparering
   År 2023-2026

  • Skovsø-Sorøvej
   Kloakseparering
   År 2028

  Tidsplan for Korsør

  • Banestien-Byparken
   Kloakseparering
   År 2026-2027

  • Gasværksvej
   Regnvandsbassin
   År 2020

  Kort

 • Indsats i planperioden

  I byerne er det primært de eksisterende kloakoplande, der renoveres og forbedres løbende hvert år.

  Derudover skal kloakoplandet udvides, hvis der laves nye udstykninger i henhold til kommuneplanen.

  Fokusområder 2019-2030

  SK Forsyning vil i planens periode 2019–2030 have fokus på anlægsprojekter i følgende områder:

  Slagelse

  • Slagelse Sygehus (den gamle del)
  • Ingemannsvej
  • Fruegade, Slotsgade/Slotsalléen
  • Klosterbanken, Sønderås, Garvergårdsvej, Østerås
  • Jasminkvarteret
  • Danasvej/Thorvaldsensvej
  • Jernbanegade
  • Kierulffsvej
  • Valbyvej fra Ndr. Ringgade til Dalsvinget
  • Kalundborgvej, Valbygårdsvej, Holmstrupvej

   Korsør

  • Banestien - Byparken
  • Gasværksvej (regnvandsbassin)

  Kort

 • Udfordring

  Byerne er hovedsagelig kloakeret med afledning af spildevand til større renseanlæg.

  De fleste af byerne har både separatkloakeret og fælleskloakeret opland. Oftest er de ældre, centrale bydele i overvejende grad fælleskloakeret, mens nyere bebyggelser og mindre delområder er separatkloakeret.

  Opland kan indeholde både separat- og fællessystem, fordi delområder i nyere tid er separatkloakeret, men begge ledninger er tilsluttet fællessystemet.

  Fællessystemer

  Et fællesystem leder spildevand og regnvand i samme ledning mod renseanlægget. I tilfælde af større regnskyl kan fælleskloakering ofte ikke håndtere de store mængder vand, hvilket kan føre til oversvømmelser og overløb.

  Urenset spildevand, altså urin, afføring og køkkenvand og lignende, ledes fortyndet ud til de nærliggende vandløb eller søer.

  Separatkloakering

  Ved at separere kloakkerne, adskiller man regnvand fra spildevand. Regnvandet er ikke væsentligt forurenet, og det kan derfor ledes direkte ud til nærmeste vandafløb eller sø, mens spildevandet skal en tur forbi renseanlægget først.

  Separatkloakering aflaster renseanlæggene og nedsætter risikoen for oversvømmelser og overløb. Samtidig klimatilpasses kloaksystemet ved kloakseparering, så kloakudviklingen følger klimaforandringerne.

  Byudvikling

  Kommuneplanen indeholder en række områder, der er planlagt til byudvikling i fremtiden. Kloakforsyningen laver kloakering af disse områder i takt med, at de bliver udstykket.

  Ældre byområder skal have fornyet deres kloaksystem, så de kan leve op til gældende regler og normer.

  Hvis det er muligt, lægges der stor vægt på lokal håndtering af regnvand af hensyn til vandmiljø og dimensionering af kloaksystemet. Regnvandsudledning i kloakopland skal som udgangspunkt mindskes til 2 l/s/ha.